Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Automaatiokoulutuksen sertifiointi

EasyChair Preprint no. 5388

3 pagesDate: April 25, 2021

Abstract

Automation in Network (Aune) hankkeessa SeAMKin koordinoimana toteutettiin 14 ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka tarkoituksena oli uudistaa ja tehostaa automaatiotekniikan opetusta ja opiskelua ammattikorkeakouluissa. /1/ Hankkeen luonnollisena jatkona oli tuotetun koulutusaineiston pohjalta kehitetyn yhteisen koulutusmallin kehittäminen. Keskeistä nyt esitetyssä mallissa on yritysten tarpeista nouseva sertifioitu koulutus, jota voidaan tarjota osana jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa. Koulutuksen toteutuksessa korostuu korona ajan monimuotoinen koulutus eli etäopetus, virtualisoidut ohjelmistot sekä etäkäytettävät laboratoriolaitteistot. Hanketta kehittävät yhteistyössä Oulun AMK, Tampereen AMK, Ylivieskan Centria sekä Seinäjoen AMK.

Keyphrases: automaatiotekniikan koulutus, etäopetus, Sertifiointi

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:5388,
  author = {Tero Hietanen and Manne Tervaskanto and Joni Jämsä and Outi Rask and Niko Ristimäki},
  title = {Automaatiokoulutuksen sertifiointi},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 5388},

  year = {EasyChair, 2021}}
Download PDFOpen PDF in browser