UYMS 2020: ULUSAL YAZıLıM MüHENDISLIğI SEMPOZYUMU 2020 (TURKISH NATIONAL SOFTWARE ENGINEERING SYMPOSIUM 2020)
PROGRAM

Days: Wednesday, October 7th Thursday, October 8th Friday, October 9th

Wednesday, October 7th

View this program: with abstractssession overviewtalk overview

09:45-10:45 Session 1: Davetli Konuşma
09:45
Davetli Konuşma: Bilgisayar Bilimlerinde Takip ve Taklit Yerine Önder Olma Yöntemi ve Faydaları (abstract)
11:00-12:00 Session 2A: Mikroservisler
Chair:
11:00
Şablon Tabanlı Mikroservis Üretim Gereci (abstract)
11:30
Mikroservis Mimarisinde Analiz ve Tasarım: Türkiye’den Bir İnceleme (abstract)
11:00-12:00 Session 2B: YTM-1
11:00
Models in Graphical User Interface Testing: Study Design (abstract)
11:30
Mutation Operators for Decision Table-Based Contracts Used in Software Testing (abstract)
13:00-14:30 Session 3A: Yazılım Sınama ve Yazılım Süreçleri
13:00
Crafting a CMMI V2 Compliant Process for Governance Practice Area: An Experiential Proposal (abstract)
13:30
Test Software For National Satellite On-Board Computer (abstract)
14:00
Model Bazlı Test Yöntemiyle Açık Bankacılık Ödeme Sisteminin Testi (abstract)
13:00-14:30 Session 3B: YTM-2
13:00
Mesaj-Güdümlü Test Senaryosu Üreten Çerçeve (abstract)
13:30
Jira ve Bugzilla Araçlarında Yinelenen Hata Raporlarının Tespit Edilmesi (abstract)
14:45-16:15 Session 4A: Yazılım Uygulamaları - I
Chair:
14:45
RedCon: An Open Source Tool for Remote Access to an Electronic Board (abstract)
15:15
Parameter Based Abstraction For a Modular Software (abstract)
15:45
Delivering Machine Learning Applications via Cloud Platforms: An Experience Report (abstract)
14:45-16:15 Session 4B: Yazılım Geliştirme
14:45
OSEK/VDX Uyumlu Katı Gerçek-Zamanlı İşletim Sistemleri için Zamanlama Mimarilerinin Değerlendirilmesi (abstract)
15:15
Yazılım Kalitesinde Kişisel Özelliklerin Etkisi (abstract)
Thursday, October 8th

View this program: with abstractssession overviewtalk overview

09:15-10:45 Session 5A: Yazılım Geliştirme Deneyimleri
09:15
Kurumsal Kaynak Yönetim Ürün Mimarisinin Zachman Çerçevesi ile Modellenme Deneyimi (abstract)
09:45
Spine Animasyon Kütüphanesinin Oyun Yazılımı Geliştirmede Kullanımı Deneyimi (abstract)
10:15
Kurumsal Projelerde Yazılım Risk Yönetimi Süreç İyileştirme Deneyimi (abstract)
09:15-10:45 Session 5B: SiYM
09:15
A Mobile Health Application for Healthy Living: HWOW (Healthier Work for Office Workers) (abstract)
09:45
Discovery of the Similarities for Parasites (abstract)
10:15
Automated Estimation of Functional Size From Code (abstract)
11:00-12:30 Session 6A: Çevik Yazılım Geliştirme
11:00
Çevik Yöntemlerle Çevik Yazılım Geliştirme Eğitimi: Bir Vaka Çalışması (abstract)
11:30
LAPIS Çevik Yazılım Geliştirme Sürecinde Makine Öğrenmesi Uygulaması (abstract)
12:00
Investigation of Agile Mindset Elements by Using Literature Review for a Better Understanding of Agility (abstract)
11:00-12:30 Session 6B: YMYZ
11:00
Kişisel Nakit Akışı Tahminleme ve Birikim Kestirimi için bir Sistem Önerisi (abstract)
11:30
Makine Öğrenmesi Kullanılarak İnternet Reklamcılığında Maliyet Tahmininin İyileştirilmesi: İlk Sonuçlar (abstract)
12:00
Akıllı Sözleşmeler İçin Makine Öğrenmesi Tabanlı Hata Tahmin Aracı (abstract)
13:30-15:00 Session 7A: Yazılım Değerlendirme
13:30
Kurumsal Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunması (abstract)
14:00
Bilişsel Düşünme Becerilerinin Makina Öğrenmesi Kullanarak Performansa Dayali Değerlendirilmesi (abstract)
14:30
Ev Enerji Tüketimlerinin Kestirimi ve bir Tüketim Modeli Önerisi / Estimation of Home Energy Consumption and a Consumption Model Proposal (abstract)
13:30-15:00 Session 7B: Yazılım Uygulamaları - II
13:30
Image and File System Support Framework for a Digital Mobile Forensics Software (abstract)
14:00
Mimari Borç Tanılama için Yöntemler: Bir Sistematik Eşleme Çalışması (abstract)
14:30
Belge Sorumluluk İş-Birliği Modelleme Yöntemi ile Otomatik Kod Üretimi (abstract)
15:15-16:45 Session 8A: Yazılım Testi
15:15
The Generation of Optimized Test Data: Preliminary Analysis of a Systematic Mapping Study (abstract)
15:45
A Review of Penetration Testing and Vulnerability Assessment in Cloud Environment (abstract)
16:15
Büyük-Ölçekli bir Android Uygulaması için Otomatik Fonksiyonel Test Yaratım Deneyimleri (abstract)
15:15-16:45 Session 8B: Yazılım Uygulamaları - III
15:15
BİR UZAKTAN PROGRAM YÜKLEME HİZMETİ TASARIMI VE UYGULANMASI (abstract)
15:45
Çeşitli İnsansız Sistemler için Ortak Kontrol İstasyonu Çatısı (ORKA) Geliştirilmesi (abstract)
16:15
The Trajectory of Turkey-educated software practitioners working in different countries (abstract)
Friday, October 9th

View this program: with abstractssession overviewtalk overview

09:15-10:45 Session 9: LÜT
09:15
Grafiksel Kullanıcı Arayüz Testlerinde Kullanılan Modellerin Analizi (abstract)
10:00
Yazılım testlerinde şartname bazlı sözleşmelerin mutasyon analizi (abstract)
11:00-12:30 Session 10: Panel: Kritik/Stratejik Teknolojiler ve Yazılım Mühendisliği

Panel Moderatörü:

Gönül Kamalı, YASAD Başkanı

 

Panel Konuşmacıları:

Prof. Dr. Albert Levi, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Pinar Karagöz, ODTÜ Öğretim Üyesi

Hakan Yüksel, ETİYA AI Kıdemli Müdür

Mevlüt Serdar, KORA Kurucu Ortak