KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Elina Tereschenko
Affiliation: National University "Zaporizhzhya Polytechnic"
Web page: http://elinatereschenko@ukr.net
Pages in this Program
Program
Program for Wednesday, May 26th
Slides