KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Olesia Yus’kiv
Affiliation: National University "Zaporizhzhya Polytechnic"
Pages in this Program
Program
Program for Wednesday, May 26th
Slides