KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Mykola Antoshchenko
Affiliation: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, May 20th
Slides