KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Khalidilla Yussupov
Affiliation: Satbayev University
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, May 20th
Slides