KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Vladimir Plotnikov
Affiliation: Kryvyi Rih National University
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, May 20th
Slides