KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Sergii Vodennikov
Affiliation: Zaporizhzhia National University
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, May 20th
Slides