KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Halyna Kupalova
Affiliation: Taras Shevchenko National University of Kyiv
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, May 20th
Slides