KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Miroslav Procházka
Affiliation: University of South Bohemia
Web page: http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/8.html
Pages in this Program
Program
Program for Friday, May 14th
Slides
Bio

Curriculum Vitae

 

Personal information

Name:    Miroslav Prochazka                                                      

Address: U Trojice 638/30, 370 04 Ceske Budejovice, Czech Republic          

Email: mproch@pf.jcu.cz

Education and Training

 • 2002 – 2009: Doctoral study (Ph.D.) in Pedagogy, Faculty of Education, Charles University in Prague
 • 1988 – 1992: Master´s degree in teaching of general subjects, Faculty of Education, University of South Bohemia in České Budějovice
 • The International Standard Classification of Education: ISCED 5

Work Experience

 • 2014 – present: Vice-Dean - Accreditation, Experience Cooperation, Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice
 • 2010 – present: Head of the Department of Pedagogy, Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice
 • 1995 – 2010: Assistant professor, Department of Pedagogy and Psychology, Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice (teaching, research and publication activities in pedagogy, teaching methodology, andragogy and theory of education)        

Association membership:

 • Movement of Cooperating Schools R (Movement R),  The Association of Adult Education Institutions in the Czech Republic, Czech Pedagogical Society, Czech Educational Research Association (CERA)
 • The member of several editorial boards of scientific journals (International Journal of Teaching & Education, ISSN 2336-2022, Bulletin of South Ural State University, ISSN: 2073-7602, Vestnik of Saint Petersburg Juridical Academy, ISSN 2226-0242, Konteksty Pedagogiczne, ISSN 2300-6471., Bulletin of Pushkin Leningrad State University, ISSN 1818-6653) 

Practice in foreign countries:

- Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu (research stay, III. 2019)

- Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko Biala (research stay, VI., 2019)

- Pedagogische Hoschule OÖ Linz  (Erasmus stay – 2011, 2012, 2013)

- Universytet Gdański, Wydzial nauk społecznych, Instytut Pedagogiki (lectures, 2013)

 

Projects

 • 2019 – 2020 Project TAČR: Program to support applied social sciences and humanities research, experimental development and innovation ÉTA (Leisure time activities of older school children as a challenge for pedagogy, TL02000387)
 • 2019 – 2020 Project TAČR: Program to support applied social sciences and humanities research, experimental development and innovation ÉTA (Solar energy, water in the landscape, vegetation: a new methodology for education of municipal workers and innovation of school education on the effect of economic interventions on regional climate)
 • 2016 – 2018: The Readiness of Students and Recent Graduates from Faculty of Education JU for Solving Educational Problems of Students (GAJU 154/2016/S)
 • 2014 – 2015: Personal and Professional Needs of Trainee Teachers – 7AMB MOBILITY (International (Czech and Slovak) research project - with Nitra, SK) – 7AMB14SK046

 

Selected publications

 

 • PROCHÁZKA, M. (2019) Metodik prevence a jeho role na základní škole. Praha: Passparta Publishing. ISBN 978-80-88290-28-5
 • HUSKOVÁ, Š., NAJMONOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M. Factors of classroom psychosocial climate in lower-secondary school. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres,  INTED2018 Proceedings. Valencia (Spain) : IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, 2018, s. 4377-4383. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079.
 • VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., NAJMONOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, I. Behaviour and discipline in schools as an educational problem from the viewpoint of student teachers. In Fejfat,  Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018, s. 416-424. ISBN 978-80-213-2858-7. ISSN 2336-744X.
 • PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., NAJMONOVÁ, M. Analysis of educational situations as a way of formation novice teachers' competences. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres,  INTED2018 Proceedings. Valencia, Spain : IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, 2018, s. 4384-4391. ISBN 978-84-697-9480-7.
 • NAJMONOVÁ, M., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. Inclusion of pupils with specific behavioural disorders from the viewpoint of teachers and school psychologists. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres,  ICERI2018 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion Española, 11, 46010 Valencia, SPAIN, 2018, s. 3957-3963. ISBN 978-84-09-05948-5.
 • VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., NAJMONOVÁ, M. Vnímání jinakosti dětmi na prvním stupni základních škol. Pedagogická orientace, 2018, roč. 28, č. 2, s. 290-305. ISSN 1211-4669.
 • PROCHÁZKA, M. Učitel mateřské školy a rodiče. In: VÍTEČKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., BÍLKOVÁ, Z., HAVLISOVÁ, H., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., PODHRÁZSKÁ, D., PROCHÁZKA, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., ŠVEJDOVÁ, H., VÁCHOVÁ, A., WALDAUFOVÁ, P. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. In Svobodová, , Vítečková,  Praha: Portál, 2017, s. 114-131. ISBN 978-80-262-1243-0.
 • PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., ŠPAČKOVÁ, K. Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres,  EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion Espa?ola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, 2017, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-3777-4.
 • VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. Kindergarten teacher in the network of communication strategies. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres,  EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, Plaza Legion Espa?ola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, 2017, s. 3816-3819. ISBN 978-84-697-3777-4.
 • FANDELOVÁ, E., GADUŠOVÁ, Z., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. Assessment tools and criteria - what to apply to teachers´ work. In Houška, Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák,  Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2017, s. 80-87. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X.
 • PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, K. Prevention of risk behavior at the 1st level of elementary school. In Houška, , Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák,  Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2017, s. 337-346. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X.
 • VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B. Preparedness of a novice teacher to deal with disciplinary problems. In Houška,  Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017, s. 506-511. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X.
 • VÍTEČKOVÁ, M., M. PROCHÁZKA, Z. GADUŠOVÁ & E. STRANOVSKÁ (2016). Teacher at the start of his career and his personal needs. Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016. Prague: Czech University of Life Science Prague, 2016, p. 624-632. ISBN 978-80-213-2646-0.
 • PROCHÁZKA, M. & M. VÍTEČKOVÁ (2016). Pohled firemního vzdělávání na faktory úspěchu své vzdělávací činnosti. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 2, s. 106-117. ISSN 1804-526X. DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele20160602106.
 • PROCHÁZKA, M., M. VÍTEČKOVÁ & I. ŽLÁBKOVÁ (2015). Änderungen in der staatlichen Abschlussprüfung - Ein Mittel zur Schaffung der beruflichen Identität des Lehrers. In: FLEISCHMANN, O., R. SEEBAUER, H. ZOGLOWEK & M. ALEKSANDROVICH (Eds./Hg.). The Teaching Profession, Profession Lehrer/in. Zürich: Lit Verlag, p. 217-226. ISBN 978-3-643-90681-6.
 • PROCHÁZKA, M. (2014). Компетеность и авторитет преподавателя ВУЗА. In: Актуальные проблемы юридической науки, практики и высшего образования. Sankt Petěrburg: Sankt Peterburgskaja Juridičeskaja akademija, 2014, s. 34 – 39.
 • PROCHÁZKA, M. (2012) Sociální pedagogika. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-3470-5