KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Vyacheslav Puzyr
Affiliation: Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, May 20th
Slides