KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
PROGRAM FOR THURSDAY, MAY 20TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
09:30-14:50
V. Kuznetsov, M. Tryputen, V. Tytiuk, Z. Rozhnenko, S. Levchenko, V. Kuznetsov
09:30-14:50
Yevhenii Hyrchenko, Tetiana Skibina, Yana Us, Regina Veckalne
09:30-14:50
Ihor Kozakevych, Kyrylo Budnikov
09:30-14:50
Tetiana Kurbatova, Iryna Sotnyk, Olha Prokopenko, Roman Sidortsov, Yu-xia Tu
09:30-14:50
Y. Shmelov, R. Yakovliev, M. Petchenko, S. Honchar, V. Kovalskyi
09:30-14:50
N. Goncharenko, H. Kupalova, A. Ignatyuk, U. Andrusiv, Y. Kopetska
09:30-14:50
V. Tytiuk, K. Khandakji, G. Sivyakova, N. Karabut, O. Chornyi, V. Busher
09:30-14:50
O. Sinchuk, Y. Filipp, A. Somochkin, R. Strzelecki, M. Baranovska
09:30-14:50
Y. Hennane, A. Berdai, S. Pierfederici, F. Meibody-Tabar, V. Kuznetsov
09:30-14:50
Waleed Nassar, S. Neelamani, Teena Sara William
09:30-17:30
Tetiana Kropyvnytska, Myroslav Sanytsky, Roman Kotiv, Mykola Bevz, Stanislav Fic
09:30-17:30
Andrii Plugin, Artem Iefimenko, Olga Borziak, Edwin Gevorkyan, Olena Kaliuzhna
09:30-17:30
Pavlo Krivenko, Igor Rudenko, Oleksandr Konstantynovskyi, Olha Boiko
09:30-17:30
S. Sakhno, L. Yanova, O. Pischikova, Y. Liulchenko, T. Sergiienko
09:30-17:30
K. Yelemessov, D. Nauryzbayeva, D. Baskanbayeva, S. Bortebayev, V. Chubenko
09:30-17:30
R. Timchenko, S. Popov, D. Krishko, G. Rajeshwar, A. Aniskin
09:30-17:30
Y. Tsapko, O. Bondarenko, O. Horbachova, S. Mazurchuk, N. Buiskykh
09:30-17:30
Mazurchuk, Marchenko, Tsapko, Bondarenko, Buiskykh, Andor, Forosz
09:30-17:30
V. Dmytrenko, I. Zezekalо, Y. Vynnykov, N. Hristov, G. Meracheva
09:30-17:30
Fatima Ezzahra Kassid, Lahbib Bousshine, Abdelmajid Berdai, Essaadia Azelmad
09:30-17:30
A. Revutska, V. Belava, A. Golubenko, N. Taran, M. Chen
09:30-17:30
I. Skidin, O. Vodennikova, S. Vodennikov, L. Saithareiev, S. Telkov
09:30-17:30
O. Kurpe, V. Kukhar, E. Klimov, S. Chernenko, A. Prysiazhnyi
09:30-17:30
V. Shchetynin, R. Arhat, V. Drahobetskyi, V. Puzyr, D. Moloshtan
09:30-17:30
Roman Arhat, Viktor Shchetynin, Ruslan Puzyr, Dmitry Savelov, Tetiana Haikova
09:30-16:50
K. Kyelgyenbai, S. Pysmennyi, S. Chukharev, B. Purev, I. Jambaa
09:30-16:50
V. Morkun, N. Morkun, V. Tron, V. Golik, A. Davidkovich
09:30-16:50
K. Nogaeva, A. Kozhonov, E. Alpiev, V. Korniyenko, Y. Malanchuk
09:30-16:50
N. Hristov, E. Zaneva-Dobranova, G. Meracheva, V. Dmytrenko, Y. Vynnykov
09:30-16:50
O. Skrypnyk, L. Uvarova, L. Yakubenko, N. Ilchenko, S. Ogorodnikov
09:30-16:50
Moshynskyi, Zhomyruk, Vasylchuk, Semeniuk, Okseniuk, Rysbekov, Yelemessov
09:30-16:50
Oleksandr Dolgikh, Liubov Dolgikh, Kostiantyn Ielezov, Nikolai Maletskii
09:30-16:50
Vsevolod Kalinichenko, Mykola Stupnik, Olena Kalinichenko, Alexey Pochtarev
09:30-16:50
M. Filatiev, E. Filatieva, A. Oleinichenko, M. Toderas, O. Kuderinova
09:30-16:50
S. Pysmennyi, S. Chukharev, K. Kyelgyenbai, I. Bondar, I. Jambaa
09:30-16:50
Yevheniy Babets, Oleh Oleh, Oleksandr Shustov, Vitalina Komirna, Iryna Melnikova
09:30-16:50
Marinela Panayotova, Vladko Panayotov
09:30-16:50
Elvira Filatieva, Sergei Mineev, Aleksandr Oleinichenko, Mihaela Toderas
09:30-16:50
S. Nehrii, T. Nehrii, O. Zolotarova, K. Aben, K. Yussupov
09:30-16:50
V. Tarasov, M. Antoshchenko, O. Zakharova, A. Zakharova, O. Levadnyi
09:30-16:50
Oleksii Kusen, Victor Nazimko, Ludmila Zakharova, Syd Peng