SAS 2019: 26TH INTERNATIONAL STATIC ANALYSIS SYMPOSIUM
TALK AUTHOR INDEX
B
Becchi, Anna
Ben-Amram, Amir
C
Campion, Marco
Chen, Liqian
Chen, Shiping
Cousot, Patrick
D
D'Antoni, Loris
Dalla Preda, Mila
Delmas, David
Deng, Chaoqiang
Doménech, Jesús
F
Fijalkow, Nathanaël
G
Ganty, Pierre
Garg, Pranav
Genaim, Samir
Giacobazzi, Roberto
H
Hu, Qinheping
Huang, Xiaowei
I
Igarashi, Atsushi
J
Jagannathan, Suresh
Jha, Somesh
K
Kobayashi, Naoki
Kowalewski, Stefan
L
Lefaucheux, Engel
Lei, Yuxiang
Li, Jianlin
Liu, Jiangchao
M
Madhusudan, P.
Miné, Antoine
Monniaux, David
N
Naik, Mayur
Neider, Daniel
Nishikawa, Takeshi
O
Ohlmann, Pierre
Okuyama, Yuya
Ouaknine, Joël
P
Pouly, Amaury
R
Ranzato, Francesco
S
Saha, Shambwaditya
Samanta, Roopsha
Singh, Rishabh
Sui, Yulei
T
Tsukada, Takeshi
U
Unno, Hiroshi
Urban, Caterina
V
Valero, Pedro
Völker, Marcus
W
Wang, Ji
Worrell, James
X
Xue, Jingling
Y
Yan, Hua
Yang, Pengfei
Yin, Banghu
Yu, Hang
Z
Zaffanella, Enea
Zanella, Marco
Zhang, Lijun
Zhang, Yueqian
Zou, Changwei