NETSCI 2022: INTERNATIONAL SCHOOL AND CONFERENCE ON NETWORK SCIENCE
PROGRAM FOR WEDNESDAY, JULY 27TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
11:00-12:00
Wumei Du, Yiqin Lv, Zheng Xie
Zhaohui Li, Jie Liu, Yueying Zhu
Zhaohui Li, Jie Liu, Yueying Zhu
Jie Liu
Hui Zhou, Guidong Liu, Hongling Liu, Jie Liu
Jiuyao Jiang, Jichao Li, Boyuan Xia, Kewei Yang
Chong-Yang Wang, Ji-Qiang Zhang, Zhi-Xi Wu, Jian-Yue Guan
Weiping Wang
Li-Jie Zhang, Xin-Jian Xu
Jinshan Xu, Zhenqin Chen, Mengting Wang
Haiyang Xiong
Jiaxing Chen, Chengyi Xia
S. Wang, M. Xu, B. Yang, E.H.Y. Lau, B.J. Cowling, Z. Du
Jie Gao, Yuming Chen
Chen Yuming, Jie Gao
Suohai Fan
Shuang Yan, Huijie Yang
Dongju Park, Juyong Park
Minsang Namgoong, Juyong Park
Halla Kim, Juyong Park
12:00-13:30
Salvatore Citraro, Michael Vitevitch, Massimo Stella, Giulio Rossetti
12:00-13:30
Yifan Zhang, Kieran Fitness, Emma Towlson
12:00-13:30
Marouen Ben Guebila, Camila Lopes-Ramos, John Quackenbush
12:00-13:30
Alessandra Corso, Lucia Valentina Gambuzza, Pietro De Lellis, Mattia Frasca
12:00-13:30
Katsumi Chiyomaru, Kazuhiro Takemoto
12:00-13:30
Pablo A. Lara-Martinez, Bibiana Obregon-Quintana, Lev Guzman-Vargas
12:00-13:30
Paradowski, Chen, Jarynowski, Ochab, Cierpich-Kozieł, Jelińska, Czopek
12:00-13:30
D. Aragones, G. Calvo, G. Crainiciuc, M. Palomino-Segura, J. Sicilia, A. Hidalgo
12:00-13:30
L. Gallo, R. Muolo, L.V. Gambuzza, V. Latora, M. Frasca, T. Carletti
12:00-13:30
Jung-Ho Kim, Kwang-Il Goh
12:00-13:30
Yujie Zeng, Xiao-Long Ren, Linyuan Lü
12:00-13:30
Q.F. Lotito, F. Musciotto, A. Montresor, F. Battiston
12:00-13:30
G. Ódor, D. Czifra, J. Komjáthy, L. Lovász, M. Karsai
12:00-13:30
Fragkiskos Papadopoulos, Marco Antonio Rodriguez Flores
12:00-13:30
Béatrice Désy, Patrick Desrosiers, Antoine Allard
12:00-13:30
Muhua Zheng, Guillermo García-Pérez, Marián Boguñá, M. Ángeles Serrano
12:00-13:30
Radu Tanase, Manuel Sebastian Mariani, Rene Algesheimer
12:00-13:30
Tanu Raghav, Sarika Jalan
12:00-13:30
Rachith Aiyappa, Yong-Yeol Ahn
13:30-13:45 Break
13:45-14:55
Adilson E. Motter
14:55-16:25 Award Ceremony Talks of the ER and Euler Awardees