ISAIR 2020: THE 5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS 2020
PROGRAM FOR SUNDAY, AUGUST 9TH: TALK VIEW
Days:
previous day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
09:30-10:00
Jihua Zhu, Jie Hu, Zhongyu Li
10:30-11:00
Jiaxing Deng, Weihua Ou, Jianping Gou, Heping Song, Anzhi Wang, Xing Xu
11:00-11:10
Dongyan Li, Helin Zhang, Zheng Wang
11:10-11:20
Beiji Zou, Wenjun Yang, Rongchang Zhao, Shu Liu, Chengzhang Zhu
11:20-11:30
Xiang Hua, Zhao Wang, Hongjuan Yao, Baohua Li, Chenglong Shi, Jiaxian Zuo
11:40-11:50
Guoming Lu, Lizong Zhang, Minjie Jin, Pancheng Li
11:50-12:00
Huiju Wang, Mengxuan Li, Xiao Yue
12:10-12:20
Xiaoliang Feng, Yuxin Feng, Funa Zhou
12:30-12:40
Zhihe Zhao, Meng Yang, Liuming Yang, Qi Yuan, Xiaoyu Chi, Wenping Liu
12:50-13:00
Jingyi Song, Zhiqiang Tian, Chenyang Zhang, Yaoyue Zheng, Zhong Shi, Xiaofu Yu
13:00-13:10
Duan Lijuan, Liang Mingliang, En Qing, Qiao Yuanhua, Miao Jun, Ma Longlong
13:10-13:20
Nan Wang, Xuewen Yang, Shuxin Shen, Yanni Cui
13:20-13:30
Liuqing Xu, Fengquan Zhang
13:40-13:50
Wenyi Zhao, Huihua Yang, Jie Wang, Xipeng Pan, Zhiwei Cao
14:20-14:30
Lei Xu, Ze Wang, Chunming He, Guosheng Lu, Lizhen Deng
14:50-15:00
Yuntao Xu, Junwu Zhu, Xu Liu, Xinyue Cheng
15:00-15:10
Ting Rui, Yucheng Hu, Chengsong Yang, Dong Wang, Xun Liu
15:30-15:40
Fei Ding, Xin Kang, Shun Nishide, Zhijin Guan, Fuji Ren
16:10-16:20
Huadeng Wang, Guang Xu, Rushi Lan, Xiaonan Luo
16:30-16:40
Xiao Liang, Wenming Huang, Wancheng Wei, Deng Zhenrong, Rushi Lan
16:50-17:00
Abdullah Aman Khan, Haoyang Lin, Saifullah Tumrani, Zheng Wang, Jie Shao
17:00-17:10
Jie Wang, Quan Zhou, Dechun Cong, Xin Jin, Weihua Ou
17:50-18:00
Jiahao Tang, Long Ling, Chenyu Ma, Hanwen Zhang, Jianqiang Huang
18:10-18:20
Wenkai Xu, Zhaohu Zhu, Juan Li, Zhongzhi Han, Limiao Deng, Dongwei Wang
18:20-19:30 Keynote Session (This program is scheduled in Japan Standard Time Zone)