ISAIR2019: THE 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS 2019
PROGRAM FOR TUESDAY, AUGUST 20TH: TALK VIEW
Days:
next day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
09:00-09:20 Opening Ceremony
10:20-10:30 Coffee Break
12:00-13:30 Lunch Break
13:30-13:40
Lizhen Deng, Lu Liu, Guoxia Xu
13:40-13:50
Lijuan Duan, Zhaoyang Lian, Juncheng Chen, Yuanhua Qiao, Jun Miao, Mingai Li
13:50-14:00
Haoxu Zhang, Chenchen Qiu, Chao Wang, Bin Wei, Zhibin Yu, Haiyong Zheng, Juan Li
14:00-14:10
Guangwei Gao, Dong Zhu, Pu Huang, Huimin Lu
14:20-14:30
Wanpei Chen, Yanting Qiao, Tao Zhang
14:30-14:40
Bo Zhao, Guizhong Liu, Zhiyang Ma, Mengqi Zhu, Yutong Jiang, Zhonglin Yang
14:50-15:00
Hao Ding, Bin Wei, Zhaorui Gu, Zhibin Yu, Haiyong Zheng, Bing Zheng, Juan Li
15:10-15:20
L. Li, X. Pan, Y. Feng, L. Yin, C. Hu, T. Zhang, H. Yang
13:30-13:40
Long Jin, Shuting Feng, Li Zhu, Zhongyu Li, Jihua Zhu
13:40-13:50
Ben Wang, Shuhan Chen, Jian Wang, Xuelong Hu
14:00-14:10
Mingwei Cao, Wei Jia, Zhihan Lv, Liping Zheng, Xiaoping Liu
14:30-14:40
Yaochen Li, Rui Sun, Ying Liu, Shuangxun Ma, Rui Guo, Yuehu Liu
14:50-15:00
Zhuoyuan Xiang, Gang Hu, Jianmin Lu, Binglei Yue, Yin Zhang
15:00-15:10
Weihua Ou, Jianping Gou, Quan Zhou, Fei Long
15:10-15:20
Yaochen Li, Huayun Pan, Yuehu Liu, Kang Song, Shanmin Pang
15:30-15:40 Coffee Break
15:40-15:50
Yongzhong Cao, He Zhou, Bin Li
15:50-16:00
Yongzhong Cao, Yalu Guo, Qiang She, Junwu Zhu, Bin Li
16:00-16:10
Jiajie Xu, Yi Jiang, Junwu Zhu, Baoqing Yang
16:20-16:30
Qiumei Pu, Jiaxin Duan, Hui Wang, Lina Zhao
16:30-16:40
Joohyun Kim, Seo-Hee Hong, Jae-Hoon Kim
16:40-16:50
Yan Cheng, Quanyuan Weng, Chunjia Liu, Meng Li, Bin Guo
16:50-17:00
Y.-H. Yuan, X. Shen, Y. Li, B. Li, J. Gou, J. Qiang, Q.-S. Sun
17:00-17:10
Xincheng Wei, Lixia Huang, Chao Lu, Shengrong Long, Guo Chen, Qiufeng Li
17:20-17:30
Csaba Beleznai, Daniel Steininger, Gerardus Croonen
15:40-15:50
Xinghui Zhou, Xin Jin, Xiqiao Li, Xiaokun Zhang, Xiaodong Li
16:10-16:20
Z. Cao, H. Yang, J. Zhao, X. Pan, D. Yang, L. Zhang, W. Zhao, W. Xu, B. Liu
16:40-16:50
Fang Wang, Sheng-Hua Zhong, Ahmed Fares
16:50-17:00
Han Wang, Kexin Wang, Yuqing Wu, Zhongzhi Wang, Ling Zou
17:00-17:10
Qiufeng Li, Guan Wang, Chao Lu, Guo Chen, Lixia Huang, Yao Chen
17:10-17:20
Weiguo Du, Xiaoli Li
17:20-17:30
You Zhou, Ting Rui, Yiran Li, Xuegang Zuo, Tongwei Ren
17:40-17:50
Xiaoli Li, Fei Zhou, Zhenlong Du
18:30-20:30 Reception Dinner