ICTERI-2020: 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ICT IN RESEARCH, EDUCATION AND INDUSTRIAL APPLICATIONS
PROGRAM FOR WEDNESDAY, OCTOBER 7TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
08:45-15:00 On-site Registration, Virtual Room Information, and Helpdesk
11:00-11:40 ICTERI 2020 Conference Opening
12:00-12:30
Daria Hlavcheva, Vladyslav Yaloveha, Andrii Podorozhniak, Heorhii Kuchuk
12:30-13:00
Viktor Shynkarenko, Tatyana Vasetska, Iryna Vishyakova
13:00-13:30
Olena Havrylenko, Andriy Chukhray
15:00-15:30
V. Pleskach, A. Semenchenko, D. Gololobov, O. Kalmykov, V. Krasnoshchok
15:00-15:30
Yana Zhykharieva, Alexey Dubinsky
15:30-16:00
Ivan Sova, Ievgen Sidenko, Yuriy Kondratenko
17:00-18:00
Yaroslav Krainyk, Oleksii Denysov, Yevhen Darnapuk
Нalyna Ryzhkova, Yuliia Bartashevska
Evgeniy Lavrov, Nadiia Pasko, Olga Siryk, Volodymyr Mukoseev, Svitlana Dubovyk
Nadiia Ukhan, Galyna Kondratenko, Ievgen Sidenko, Yuriy Kondratenko
Iryna Strutynska, Lesia Dmytrotsa, Halyna Kozbur, Liliya Melnyk