ICNSC23: 20TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NETWORKING, SENSING AND CONTROL
PROGRAM FOR WEDNESDAY, OCTOBER 25TH: TALK VIEW
Days:
next day
all days

View: with abstractssession overview

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
08:00-09:00 Registration & Welcome Coffee
09:00-09:30 Opening ceremony (Room Nouméa)
09:30-10:30 KeyNote 1 - Prof Alexandre Dolgui - Replenishment planning and inventory control under lead-time uncertainties in assembly and disassembly systems: cutting edge results and new challenges
11:00-11:20
Chen Shen, Gaiyun Liu, Chunfu Zhong, Kamel Barkaoui
11:40-12:00
Nabila Bermad, Salah Zemmoudj, Louiza Bouallouche-Medjkoune
11:20-11:40
Jeel Patel, Ryan O'Neil, Abdelhakim Khatab, Claver Diallo, Uday Venkatadri
11:40-12:00
Alireza Ostovari, Lyes Benyoucef, Hicham Haddou Benderbal, Xavier Delorme
12:00-12:20
Oumayma Laouni, Ilhem Slama, Faicel Hanien, Zied Jemai
11:00-11:20
Chin-Feng Lai, Shih-Yeh Chen, Shing-Yu Lai, Mu-Yen Chen, Yun-Fan Wei
11:40-12:00
Chun-Tsai Chien, Chien-Lung Wang, I-En Liao, Sying-Jyan Wang
12:00-12:20
Mu-Yen Chen, Guan-Ming Lin, Yi-Wei Lai, Hsiu-Sen Chiang
11:20-11:40
Yantong Li, Xingqi Wang, Shuai Zhang, Shanshan Zhou
14:00-15:00 KeyNote 2 -Prof Duc Truong Pham - Intelligent Optimisation – The Bees Algorithm Approach
15:00-15:20
Jiazhong Zhou, Jiliang Luo, Sijia Yi
15:20-15:40
Thuanne Paixão, Ana Beatriz Alvarez, Ruben Florez, Facundo Palomino-Quispe
15:40-16:00
Wei Liu, Jiliang Luo, Sijia Yi, Zexuan Lin, Jiazhong Zhou
16:00-16:20
Chaima Ben Abdallah, Ahmed Nait Sidi Moh
15:20-15:40
Youssef Meliani, Yasmina Hani, Saâd Lissane El Haq, Abderrahman El Mhamedi
15:40-16:00
Ayman Mahmoud, Mohammed Hichame Benbitour, Zied Jemai, Evren Sahin, Marc Baratte
16:00-16:20
Viral Sahu, Ryan O'Neil, Abdelhakim Khatab, Uday Venkatadri, Claver Diallo
15:00-15:20
Basma Abassi, Sadok Turki, Sofiene Dellagi, Ilyes Bellamine
15:20-15:40
Manuella Germanos, Oussama Ben-Ammar, Gregory Zacharewicz
16:00-16:20
Ming Liu, Yueyu Ding, Feng Chu, Tao Lin, Chengbin Chu
15:00-16:30 Meeting Room
17:20-17:40
Lara Jaber, Dalil Ichalal, Naima Ait Oufroukh, Lydie Nouveliere, Said Mammar
17:40-18:00
Marir Saliha, Chadli Mohammed, Basin Michael V
18:00-18:20
Shuai Li, Ville Pitkanen, Antti Tikanmaki, Petteri Alahuhta, Juha Roning
17:20-17:40
Qinglin Zhao, Li Feng, Mengchu Zhou, Haisheng Yu, Yi Sun
17:00-17:20
Ming Liu, Yecheng Zhao, Feng Chu, Mengchu Zhou, Zhongzheng Liu
17:40-18:00
Zhiwei Zhang, Xiwang Guo, Jiacun Wang, Shujin Qin, Liang Qi, Ying Tang
18:00-18:20
Bochen Zhang, Chenyang Zhang, Xinjie Shi
17:00-18:30 Meeting Room
10:30-11:00 Coffee Break
12:30-14:00 Lunch Break
16:30-17:00 Coffee Break