ICCS 2023: 23RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL SCIENCE
Piotr Łukasiewicz
Affiliation: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pages in this Program
Program
Program for Monday, July 3rd