GTM2020: 10TH GLOBAL TECHMINING CONFERENCE
PROGRAM FOR FRIDAY, NOVEMBER 13TH: TALK VIEW
Days:
previous day
all days

View: with abstractssession overview

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
10:12-10:24
Junwan Liu, Xiaofei Guo, Shuo Xu, Yueyan Zhang
10:12-10:24
J. Pereira-Delgado, M. Vázquez-López, J. Cid-Sueiro, J. Arenas-García
10:24-10:36
Haiyun Xu, Jos Winnink, Hongshen Pang, Yue Zeng-Hui, Zhengyin Hu
10:48-11:00
Lu Huang, Fangyan Liu, Xingxing Ni, Liu Jiarun
11:10-11:22
Xiaoxu Yue, Philip Shapira, Na Lui, Xiao Zhao
11:10-11:22
Jiao Jiao, Mahendra Singh, Marian Klobasa, Rainer Frietsch
11:22-11:34
Miika Kumpulainen, Marko Seppänen, Rainer Breite
11:34-11:46
Gaizka Garechana, Izaskun Álvarez-Meaza, Enara Zarrabeitia, Rosa Río-Belver
12:20-13:40 Keynotes: Xiwen Liu and Fabiana Scapolo
14:10-14:30
Yi Zhang, Xiaojing Cai, Caroline Fry, Mengjia Wu, Caroline Wagner
14:30-14:50
Robert Ward, Jan Youtie, Philip Shapira
14:50-15:10
Lucy Lu Wang, Kyle Lo
13:50-15:10 Mapping Innovation Ecosystem : An Introduction to R Routines and Python Packages
15:10-15:30 Closing
11:00-11:10 Coffee Break and Networking
12:10-12:20 Coffee Break and Networking
13:40-13:50 Coffee Break and Networking
15:10-17:00 Coffee Break and Networking