GTM2020: 10TH GLOBAL TECHMINING CONFERENCE
PROGRAM FOR WEDNESDAY, NOVEMBER 11TH: TALK VIEW
Days:
next day
all days

View: with abstractssession overview

13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
13:30-13:50 Welcome and Opening Remarks
14:00-15:20 Keynotes: Diana Hicks and Fred Phillips
15:30-15:50
Haiyun Xu, Rui Luo, Shuo Xu, Jos Winnink, Liang Chen, Junmo Cheng
15:50-16:10
Huseyin Caferoglu, Nils Denter, Lukas Jan Aaldering
16:10-16:30
Sergey Kolesnikov, Bixuan Sun, Anna Goldstein, Gabriel Chan
15:50-16:10
Frédérique Bone, Daniele Rotolo, Yuliya Halavachova
16:10-16:30
Peter Neuhäusler, Alexander Feidenheimer, Rainer Frietsch
16:30-16:50
Philipp Baaden, Michael Wustmans, Marcus John, Stefanie Bröring
17:00-22:00
Shuo Xu, Liyuan Hao, Xin An, Guancan Yang, Haiyun Xu
Miao Li, Zhijuan Yin, Mengyun Hu, Fengyun Xu
Miao Li, Xiao Jin, Jiaxin Yu, Qiao Liu
Shuo Xu, Congcong Wang, Xin An, Ling Li, Liang Chen
Yahui Song, Hongshu Chen
Babajide Owoyele
Shihhsin Chen, Shang-Lun Huang, Howard Lee, Jia-Chen Xie
Xue Zhang, Zhengying Hu, Zhiqiang Zhang
S.-L. Huang, T.T. Nguyen, S. Chen, P. Kuanwinij, T. Janyathitipath
Grace Sheng-Hsin Huang, Shihhsin Chen
Shihhsin Chen, Shashank Maurya, Tapanut Janyathitipath, Paolo Antnoio Turno
Tsung-Yu Chen, Shihhsin Chen, Duenkai Chen, Chi-Ming Kao
Shanglun Huang, Shihhsin Chen, I-Ping Chuang
13:00-13:30 Coffee Break and Networking
13:50-14:00 Coffee Break and Networking
15:20-15:30 Coffee Break and Networking