CONTROL 2016: 11TH UKACC INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, BELFAST, UK
PROGRAM FOR FRIDAY, SEPTEMBER 2ND: TALK VIEW
Days:
previous day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
10:00
Lidong Zhang, Kang Li, Zhile Yang, Zi Yang, Qing Wang
10:00
Mohammed Al-Saadi, Patrick Luk, Weizhong Fei
11:20-11:40
Fanlin Meng, Jinya Su, Cunjia Liu, Wen-Hua Chen
11:40-12:00
Teng D Chollom, Nkemdilim Ofodile, Osichinaka Ubadike
12:00-12:20
Mifeng Ren, Ting Cheng, Lan Cheng, Jianhua Zhang, Gaowei Yan
12:20-12:40
Quang An Phan, Michael D. Murphy, Michael C. Breen, Ted Scully
12:40-13:00
Shaojun Gan, Shan Liang, Kang Li, Jing Deng, Tingli Cheng
11:20-11:40
Zhekang Dong, Donglian Qi, Li Luo, Shukai Duan, Xiaofang Hu
11:40-12:00
Yang Liu, Li Li, Zhenxian Fu, Jiubin Tan, Kang Li
12:00-12:20
Zhenxian Fu, Guangying Zhang, Yurong Lin, Yang Liu, Jiubin Tan
12:20-12:40
Yue Dong, Yang Liu, Fazhi Song, Li Li, Kang Li
12:40-13:00
Weifang Ling, Minyou Chen, Zuolin Wei, Feixiong Chen, Lei Yu, David C Yu
11:00-11:20
Mohammed Al-Saadi, Patrick Luk, Fei Weizhong, Akram Bati
12:00-12:20
Li Yuan, Chuanjiang Li, Boyan Jiang, Guangfu Ma
12:20-12:40
Mohammed Arezki Si Mohammed, Abdellatif Bellar, Akram Adnane, Halima Boussadia
12:40-13:00
Yanning Guo, Yao Zhang, Guangfu Ma, Tianyi Zeng
10:00-11:00 Coffee Break
13:00-14:00 Lunch and Closing Ceremony