CONTROL 2016: 11TH UKACC INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, BELFAST, UK
PROGRAM FOR THURSDAY, SEPTEMBER 1ST: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
10:30-12:30 IET Mini Symposium: Applications of Biomedical Modelling and Control
10:30-12:30 Industry 4.0 Mini Symposium: Putting Theory Into Practice
13:50-14:10
Kameswarie Nunna, Nicolas Gautier, Sebastian Malack, Mischa Kim
14:10-14:30
Jonathan M. Aitken, Owen Mcaree, Sandor Veres
14:50-15:10
Mohammed Alkhafaji, Patrick Luk, Akram Bati
13:30-13:50
Farooq Alam, Sajjad Zaidi, Attaullah Memon, Muhammad Ashfaq
14:10-14:30
Eyefujirin Ejegi, John Rossiter, Paul Trodden
14:50-15:10
Xiaoqing Chen, Stephen Duncan
15:10-15:30
Zi Zhu, Xuefeng Bai, Ying Xu, Wei Zhang, Ruiye Liu
13:50-14:10
Lan Cheng, Mifeng Ren, Gang Xie, Jie Chen
14:10-14:30
U Saralegi, M. De La Sen, S Alonso-Quesada
14:30-14:50
E. O'Dwyer, L. De Tommasi, K. Kouramas, M. Cychowski, G. Lightbody
14:50-15:10
Philip Gillespie, Daniel Gaida, Peter Hung, Robert Kee, Sean McLoone
14:10-14:30
Runxian Yang, Chenguang Yang, Mou Chen, Jing Na
14:50-15:10
Fan Yuan, Xuyong Wang, Qiankun Ma, Zhonghua Miao
15:10-15:30
R. Trentini Preuss, A. Silveira, M.T. Bartsch, R. Kutzner, L. Hofmann
16:30-16:50
Kieran Reeves, Allahyar Montazeri, C. James Taylor
16:50-17:10
Mukarram Shaik, James Whidborne
17:10-17:30
Paolo Lino, Guido Maione, Fabrizio Saponaro, Jing Deng, Kang Li
16:10-16:30
Jiayang Hu, Andrew Plummer
16:30-16:50
Bernardo Hernandez, Paul Trodden
16:50-17:10
Kritchai Witheephanich, Luis Orihuela, Ramon A. Garcia, Juan M. Escano
17:10-17:30
Jianhua Zhang, Yamin Kuai, Shuqing Zhou, Guolian Hou, Mifeng Ren
16:50-17:10
Ivana Tomic, Efstathios Milonidis, George Halikias
17:10-17:30
Yasuhiko Mutoh, Masakatsu Kemmotsu, Wataru Akutsu
16:10-16:30
Ross Drummond, Giorgio Valmorbida, Stephen Duncan
16:30-16:50
Xue Wu, Shaojie Zhang, Weifang Shuang, Erik-Jan van Kampen, Qiping Chu
17:30-18:30 UKACC Committee meeting
19:30-21:30 Conference Banquet at Belfast City Hall
10:00-10:30 Coffee Break
12:30-13:30 Lunch Break
15:30-15:50 Coffee Break