SOICT 2017: 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
Kiều Minh Việt
Organization: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Việt Nam
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, December 7th
SoICT 2017 on Thursday, December 7th
SoICT 2017 Program