NETSCI 2022: INTERNATIONAL SCHOOL AND CONFERENCE ON NETWORK SCIENCE
PROGRAM FOR FRIDAY, JULY 29TH: TALK VIEW
Days:
previous day
all days

View: with abstractssession overview

11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
11:00-12:00
Haochuan Cui
Laifan Pei
H. Wang, J.M. Moore, M. Small, J. Wang, H. Yang, C. Gu
Dequan Li, Runyue Fang
Yating Yang, Chengli Zhao, Xue Zhang
刘渊 刘渊, 杨凯 杨凯
Fei Wang, Bailu Si
Chao Fan, Wenfeng Guo
Xiaoling Wang, Ankang Zhang, Housheng Su, Guo-Ping Jiang
Longfeng Zhao
Yuhuai Zeng, Zepeng Wu, Shujing Wei
Yue Deng
Z. Chen, R. Wang, J. Xiang, Y. Yu, X. Xia, S. Ji, Q. Xuan, X. Yang
J. Xie, X. Wang, L. Feng, J. Zhao, W. Liu, Y. Moreno, Y. Hu
Liu Chan, Hu Han, Wang Ze
Dingrong Tan, Chaoyang Chen
Jiaxu Li, Xin Lu
Hong Xiao, Yuexing Han, Bing Wang
Matthew Brouillet, Julia Kenyon, Georgi Georgiev
Ankit Mishra
12:00-13:30
Babak Ravandi, Valentina Concu
12:00-13:30
M. Nabizadeh, F. Nasirian, X. Li, M. Bi, B. Ravandi, S. Jamali
12:00-13:30
Qihui Yang, Caterina Scoglio, Don Gruenbacher
12:00-13:30
L. Di Domenico, C.E. Sabbatini, P.-Y. Boëlle, V. Colizza, C. Poletto
12:00-13:30
A. Aleta, A. Mhlanga, M. Litvinova, M. Ajelli, Y. Moreno, A. Vespignani
12:00-13:30
Francesco Picciolo, Franco Ruzznenti, Petter Holme, Rossana Mastrandrea
12:00-13:30
Faheem Mosam, Eric DeGiuli
12:00-13:30
F. Oloomi, R. Masoumi, K. Karimipour, A. Hosseiny, G.R. Jafari
12:00-13:30
Quintana Mathé, Guo, Lazer, McCabe, Grinberg, Joseph, Green
12:00-13:30
Emma Fraxanet, Max Pellert, Simon Schweighofer, Vicenç Gómez, David Garcia
12:00-13:30
Daniela Linkevicius de Andrade, Demival Vasques Filho
12:00-13:30
Gabriele Di Bona, Iacopo Iacopini, Enrico Ubaldi, Vittorio Loreto, Vito Latora
12:00-13:30
Isabel Constantino, Sadamori Kojaku, Santo Fortunato, Yong-Yeol Ahn
12:00-13:30
G. Tripodi, F. Lamperti, A. Mina, F. Lillo, F. Chiaromonte, R. Mavilia
12:00-13:30
Lingbo Li, Giuseppe Ferro, Didier Sornette
12:00-13:30
Moritz Nikolaus Laber, Stefan Thurner, Peter Klimek
12:00-13:30
K. Mason Rock, Jordan Lanctot, Sean Cornelius
13:20-14:00 Meet the Editor (S. Boccaletti, Chaos, Solitons & Fractals; I. Trotter, Journal of Physics: Complexity)
13:30-14:00 Break
15:45-16:00 Closing Ceremony