INCAP2019: INDIAN CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION
PROGRAM FOR FRIDAY, DECEMBER 20TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
08:30-09:00 Registration
10:00-10:15
Manas Midya, Shankar Bhattacharjee, Anupa Chatterjee, Monojit Mitra
10:15-10:30
Abhishek Shukla, Sagi Sravan Kumar, Milind Mahajan
10:30-10:45
Umair Rafique, Iftikhar Ahmad, Shobit Agarwal, Vasu Jain
11:00-11:15
G. Shivani, K. G.S, D. Santhoshi, R.K. D, S.K. Koul
11:30-11:45
M. Idrees Magray, K. Muzaffar, K. Gulur Sadananda, S. Kishen Koul
09:30-10:00
Anish Murthy Airpula
10:00-10:15
Rahul Kumar Jaiswal, Kahani Kumari, Kumar Vaibhav Srivastava
10:15-10:30
Saurabh Warathe, Ravi Kumar Tanti, Anveshkumar Nella
10:30-10:45
Harleen Kaur, Hari Shankar Singh, Rahul Upadhyay
11:15-11:30
Insha Ishteyaq, Issmat Shah Masoodi, Khalid Muzaffar
09:30-09:40
Cadence Company
09:40-09:55
Tien Manh Nguyen, Trung Kien Ta, Thai Binh Nguyen, Hoang Linh Nguyen
10:25-10:40
Sharma, Sharma, Mevada, Singh, Kulshrestha, Chakrabarty, Mahajan
10:40-10:55
Halappa Gajera, Chandrashekar K S, Poornima S, Chandramma S, Koushik Dutta
10:55-11:10
Anushruti Jaiswal, Mahesh P. Abegaonkar, Shiban K. Koul
11:10-11:25
Mahendra Sharma, Indra Bhooshan Sharma, Budania Jaiverdhan
10:00-10:15
Amit Deshmukh, Mohil Gala, Ameya Kadam, Sanjay Deshmukh
10:15-10:30
Sravan Kumar Sagi, Vinod Kumar, Rama Shankar Prasad
10:30-10:45
Rinkee Chopra, Girish Kumar
10:45-11:00
G. Kumar, K. Grover, S. Kulshrestha, S. Chakrabarty, M. Mahajan
10:50-11:30
Ramesh Balasubramanyam
12:00-13:30 Students' Project Competition
12:00-12:15
Prashant Sachaniya, Siddharth Shah, Jagdish Rathod
12:30-12:45
Nayani Thanukku, Ashok Kumar Srinivasan, Shanmuganantham Thangavelu
12:45-13:00
M. Idrees Magray, K. Gulur Sadananda, K. Muzaffar, S. Kishen Koul
15:15-15:30
Ameya Kadam, Amit Deshmukh, K P Ray, S B Deshmukh
15:30-15:45
Anuj Modi, Meshaal Alyahya, Constantine Balanis, Craig Birtcher
16:00-16:15
R. Swain, R.K. Mishra, R.K. Mishra, A.K. Sahu
14:30-14:40
Rohde Schwarz
14:40-14:55
Parab Gajanan, Tushar Goel, Bhavi Arora, Amalendu Patnaik
14:55-15:10
A. Kumar, R. Sharma, . Priyanka, R. N, S.V. Sebastian, B. M
15:25-15:40
Sanjay Deshmukh, Amit Deshmukh, Ameya Kadam
15:40-15:55
R. Ranjan, A. Sharma, M. Saikia, A. Dhumal, K.V. Srivastava
15:55-16:10
Diksha Gupta, Puneet Mishra, Manigilla Haindavi
15:30-15:45
V.R. Ramireddy, M. Ameen, R.K. Chaudhary, R.K. Gangwar
16:15-16:30
Gaurangi Gupta, A. R. Harish
15:00-15:15
D.L. Malviya, P. Gupta, A. Parmar, D. Solanki, P. Malviya
15:30-15:45
Ruchita Sonak, Mrinal Kanti Mandal, Pallab Kumar Gogoi
15:45-16:00
B. Satyanarayana, Saurabh Kumar Srivastava, Manoj Kumar Meshram
16:00-16:15
Virendra Kumar, Ravi Kumar Gangwar, Sreejith. C A
14:30-15:00
Kahani Kumari, Rahul Kumar Jaiswal, Kumar Vaibhav Srivastava
15:00-15:30
Tushar Goel, Amalendu Patnaik
15:30-16:00
Karthikeya G.S, Mahesh Abegaonkar, Shiban Koul
16:00-16:30
Prakash Ramasetty, Nimisha Susan George
17:30-18:30 Interactive Session-I/Networking
17:45-18:00
Vinod Chippalkatti
19:00-20:30 Cultural Programme
11:30-12:00 Tea/Coffee Break
13:30-14:30 Lunch Break
16:30-17:00 Tea/Coffee Break/Networking
20:30-22:30 Banquet Dinner