ISAIR2022: THE 7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS 2022
PROGRAM FOR SUNDAY, OCTOBER 23RD, 2022: TALK VIEW
Days:
previous day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
09:00-18:00
Fujikame Ryoto, Lu Humin, Kamiya Tohru, Nakatoh Yoshihisa, Serikawa Seiichi
09:00-18:00
T. Wang, B. Hou, Z. Li, Z. Li, L. Huang, B. Zhang, H. Snoussi
09:00-18:00
Kouta Nagasawa, Huimin Lu
09:00-18:00
J. Wang, H. Xiong, Y. Gong, X. Wu, S. Wang, Q. Jia, Z. Lai
09:00-18:00
Zhenrong Deng, Zhihong Li, Da Li, Rui Yang, Rushi Lan, Yuxu Xiong
09:00-18:00
P. Zhang, J. Liu, L. Zhou, M. Li, J. Shao, Z. Xie, S. Liu, L. Zhou, Y. Ji
09:00-18:00
J. Liu, P. Zhang, Y. Sun, M. Li, M. Jiang, S. Liu, Y. Ji, S. Gao, W. Wang
09:00-18:00
Mengyi Zhang, Zhaokai Kong, Wenjun Zhu, Yang Yi, Fei Yan, Ying Zhou
09:00-18:00
Guoliang Yan, Chenyin Ni
09:00-18:00
Tiansen Li, Shujuan Huang, Feng Xiao, Wenjuan Zhang, Xingxing Han
09:00-18:00
Zelin Wu, Xueying Zhang, Fenglian Li, Suzhe Wang, Lixia Huang
09:00-18:00
Dayi Yang, Xiaojun Wu, Hefeng Yin
09:00-18:00
Wentao Yang, Hui Liu, Ning Liu
09:00-18:00
Mingyu Song, Yonglong Zhang, Xinchen Shi, Bin Li
09:00-18:00
Jianming Liu, Li Luo, Xueyan Wang, Jianbin Hu
09:00-18:00
Zeyu Chen, Xitong Zhou, Shuhan Chen, Lu Lu, Jinhao Yu, Haolan Tang, Xelong Hu
09:00-18:00
Wu Zhou, Xin Jin, Xingfan Zhu, Yiqing Rong, Shuai Cui
09:00-18:00
Boyuan Li, Shengbo Chen, Zihao Peng, Depeng Guo
09:00-18:00
Wenqing Yang, Wang Luo, Jinwei Mao, Yaqun Fang, Jia Bei
09:00-18:00
Yuan Xia, Wang Luo, Pei Zhang, Yuan Liu, Jia Bei
09:00-18:00
Huarong Xu, Wang Luo, Chengcheng Zhu, Zongxing Ji, Jia Bei
09:00-18:00
Yunhe Hao, Wang Luo, Yingjie Li, Beibei Zhang, Jia Bei
09:00-18:00
Haruki Obayashi, Satoru Shibata, Tomonori Yamamoto, Shenglin Mu
09:00-18:00
Qianliang Li, Renjie Dai, Siming Wei, Jie Zhang, Song Deng
09:00-18:00
X. Chen, B. Yang, S. Zhao, W. Wei, J. Chen, J. Ding, H. Wang, P. Sun
09:00-18:00
S. Yang, X. Chen, Y. Li, Y. Li, H. Lu, Y. Nakatoh, Y. Zheng