ICCS 2024: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL SCIENCE
Jakub Gąsior
Affiliation: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pages in this Program
Program
Program for Tuesday, July 2nd